5 kronor 1935 Jubileumsmynt

Detta speciella jubileumsmynt i äkta silver utgavs i samband med firandet av riksdagens 500-årsjubileum 1935.

  • Bakgrundsinformation - 5 kronor 1935 jubileumsmynt.

Midsommarafton år 1434 bröt det ut en revolt mot Sveriges dåvarande kung, Erik av Pommern. Ledare för revolten var den tyskättade bergsmannen Engelbrekt Engelbrektsson. Upproret spred sig snabbt över hela landet och den 16 Augusti 1434 anslöt sig de svenska riksråden till Engelbrekt och sade upp sin tro och lydnad till kung Erik.

Erik som även var kung över Danmark och Norge kom med en stor flotta från Danmark. Förhandlingar inleddes mellan Erik och riksråden, vilket ledde till vapenvila. Erik satt kvar som kung, men blev avsatt några år senare, år 1439.

I Januari år 1435 sammankallade upprorsmännen ett riksmöte i Arboga, där Engelbrekt utsågs till hövitsman, vilket betyder högste befälhavare.

Detta möte har allmänt kallats för den första riksdagen i Sveriges historia, eftersom man har trott att representanter för alla de fyra stånden var närvarande. Detta har vid närmare granskning visat sig vara fel, men eftersom man vet att de fyra stånden varit samlade vid andra Engelbrektsmöten så står riksmötet i Arboga i alla fall kvar som den svenska riksdagens födelse. Därav präglades myntet 5 kronor 1935 jubileumsmynt, som en hyllning till Riksdagen 500 år.

5 kronor 1935

 

  • Myntinformation, 5 kronor 1935 jubileumsmynt.

Åtsidan visar konungens porträtt i profil. Omskrift GUSTAF·V·SVERIGES·KONUNGMED·FOLKET·FÖR·FOSTERLANDET.

Under halsskärningen konstnärens initialer EL. På myntets åtsida finns även S:t Eriks huvud (Stockholm) samt initialen G (myntverkschef).

Frånsidan visar lilla riksvapnet i en sköld mot en bakgrund av ett likarmat kors. Omskrift 1435SVERIGESRIKSDAG1935 5 KRONOR.

Tecknare, modellör och gravör Erik Lindberg, mynt- och medaljgravör. Mynten präglades vid Kungl Mynt- och Justeringsverket i Stockholm.

Valör: 5 kronor, Metall: 90% silver, Vikt: 25,10 gram, Diameter: 36 mm, Upplaga: 663 815

 

  • Värde, 5 kronor 1935 jubileumsmynt.

Värdet på en 5 krona från 1935 sätts utifrån silverpriset då själva metallvärdet är högre än själva myntvärdet om inte mynten är ocirkulerade, i extremt god kondition och med full bevarad präglingsglans. Ett sådant exemplar kan ge ungefär 200-250:- per mynt men dom exemplaren är ganska sällsynta så oftast får man betalt för själva silverinnehållet i mynten.

 

Har du 5 kronor från 1935 som du vill sälja? Kontaka mig innan du säljer dom någon annanstans, jag betalar bra för dessa mynt, upp till 110% utav spotspriset på silver. Hade du t ex tänkt att sälja dom på Tradera så får du ju betala en avgift på 10%, det slipper du här, du får fullt betalt direkt.

Klicka här om du vill se mina inköp av 5 kronor från 1935 hitills.

 

PS. Har du andra Svenska eller Norska silvermynt till salu, eller kanske t o m guldmynt så köper jag mer än gärna även de mynten, hur som helst så är det fritt fram att kontakta mig, jag svarar i normala fall inom 24 timmar.


(Lämna tom)